Održavanje higijene – reference:

Poslovni objekti:

VICTORIA GROUP NOVI SAD
VICTORIA LOGISTIC NOVI SAD
WIENER STADISHE NOVI SAD
HEMOFARM AD NOVI SAD
MINISTARSTVO ROBNIH REZERVI NOVI SAD
NOVOSADSKA TV
MC BOLNICA NOVI SAD
KOTON-T.C. BIG
TRGOGRAF DOO NOVI SAD
CES CELESTE-SALON LEPOTE

Privatni objekti:

BRAĆE RIBNIKARA 63
BULEVAR CARA LAZARA 92
GOGOLJEVA 13
JANKA ČMELIKA 21
BULEVAR EVROPE 4
BULEVAR PATRIJARHA PAVLA 10
BULEVAR PATRIJARHA PAVLA 12
BULEVAR PATRIJARHA PAVLA 14
BOGDANA ŠUPUTA 81
BOGDANA ŠUPUTA 83
HADŽI RUVIMOVA 49
VOJVODE BOJOVIĆA 4
PASTEROVA 14
BRAĆE GRULOVIĆ 15

400 ZGRADA RADE NAŠI SARADNICI HIGIJENA PS I HIGIJENA PFS