Video nadzor

Video-nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više kamera povezanih sa centralnim uređajem koji vrši obradu dobijenih signala sa  kamera.

Sistem se može nadgledati putem interneta i mobilnih telefona. Čuva snimke i do 60 dana u zavisnosti od veličine hard diska.

Namena i svrha

Osnovna primena video-nadzora jeste povećanje sigurnosti i bezbednosti ljudi i imovine koja je ugrožena.

Policija video-nadzor koristi radi veće bezbednosti građana odnosno otkrivanja kriminalnih aktivnosti, a osim toga svrha mu je i onemogućavanje neovlašćenog ulaska u objekat (protivprovalno dejstvo), kontrola lica koja ulaze i izlaze iz objekta (u cilju otkrivanja eventualnih protivpravnih i sabotažnih aktivnosti ili vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela), kao i praćenje kretanja oko štićenog prostora i u pojedinačno štićenim prostorijama.

Video nadzor - Svrha i namena

Tipovi kamera za video obezbeđenje

Zavisno od potreba i sredstava korisnika video-obezbeđenja, postoje različiti tipovi kamera.

Glavna podela svodi se na Analogne kamere, HD kamere i IP digitalne kamere.

Analogne kamere

Analogni video-nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkim čipom kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video-signala. Ovde, naravno, postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike, jer se po prirodi kompozitnog signala javljaju smetnje.

Video-signal se šalje kroz koaksialni kabl koji ima svoju dužinu, a povećanjem njegove dužine gubi se na kvalitetu signala. Rezolucija koju možemo postići ovom vrstom video-obezbeđenja kreće se do maksimalno 960 H (960 horizontalnih piksela).

Analogni sistem se izbacuje iz upotrebe, tj. sve se manje koristi.

Video nadzor - Analogne kamere

HD kamere

Video nadzor - HD kamere

HD video-obezbeđenje obuhvata digitalni prenos slike u visokoj rezoluciji kroz koaksijalni kabl. Prednost ovog sistema nad analognim jeste postizanje znatno veće rezolucije i kvaliteta slike, bez gubitaka. Prednost ovog sistema jeste što se digitalni signal prenosi kroz standardni koaksijalni kabl za analogno video-obezbeđenje, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće kablovske instalacije.

HD rezolucije su sledeće: 720P – 1280 piksela (horizontalna rezolucija) x 720 piksela (vertikalna rezolucija); 1080P – 1920 piksela (horizontalna rezolucija) x 1080 piksela (vertikalna rezolucija). HD video-obezbeđenje predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšanje slike starog sistema video-obezbeđenja, bez većih radova i troškova za instalaciju. Moguće je i selektivno menjanje kamera, tako da nije neophodno zameniti sve kamere odjednom.

IP kamere

IP video-obezbeđenje predstavlja sistem obrade slike i njenog prenosa putem TCP/IP protokola, tj. računarske mreže. Ovo je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa vrlo visokih rezolucija, uz izuzetnu slobodu i fleksibilnost pri planiranju kablovske instalacije.

Ako u objektu posedujete računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimum. Takođe, ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i integraciju sa drugim sistemima, kao što je kontrola pristupa, alarmni sistemi i sl.

Rezolucije slike u ovim sistemima idu do nekoliko megapiskela (kao fotografije napravljene savremenim digitalnim foto-aparatom). Upotrebljivost slika sa IP kamera je bez premca, jer daju obilje detalja i poseduju izuzetnu oštrinu.

Video nadzor - IP kamere

UGRAĐUJEMO OPREMU KOJA JE PROVERENA.

Nijedan posao nije potpuno imun od pretnji kriminogenog ugrožavanja, ali blagovremenim predviđanjem i preduzimanjem preventivnih mera i radnji postiže se minimum neophodan za odvraćanje od većine kriminalnih pretnji. Za to je potrebno suočavanje sa stvarnim stanjem, umesto odlaganja, zanemarivanja, stavljanja u „drugi plan“, potiskivanja istine…

MD PROFESIONAL & CO doo je tu da vam pomogne u tome

Sigurno delite naše mišljenje da svakim danom sve intenzivnije živimo u vremenu kada se kriminal, definitivno, ne događa samo drugima. Što vam je uspešniji stambeni ili poslovni objekat – samim tim postaje ugroženiji. Preokrenite situaciju u svoju korist. Preduzmite mali korak kako bi ste potpuno uživali u svim svojim trenucima.
Ugradnjom video nadzora, kontrole pristupa, protivprovalnog i protivpožarnog sistema i interfona učinićete korak ispred potencijalne opasnosti.

Obezbedite svoj dom ili poslovni prostor na vreme.

Kontaktirajte nas