Tehničko održavanje2020-01-17T20:21:09+00:00

Opšta ponuda tehničkog održavanja

Firma “MD PROFESIONAL & Co” doo Vam nudi sledeće usluge iz svog programa:

 1. ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA
  • Održavanje higijene u zgradama, poslovnim prostorima, ugostiteljskim objektima
  • krečenje stanova, ulaza i hodnika zgrada, farbanje kapija, ograda u hodnicima
  • popravke kapija, pravljenje kapija, sitna bravarija
  • zamena sijalica, prekidača i plafonjera u hodnicima uz obilazak jednom mesečno
  • ugradnja klima uređaja
  • mašinsko odgušenje kanalizacije
  • čišćenje snega mašinom (grtalicom) ili ručno
 2. UGRADNJA VIDEO NADZORA, PROTIVPOŽARNIH SISTEMA I INTERFONA
  • Ugradnja video nadzora u zgradama, poslovnim objektima, 24 časa video nadzor
  • izrada plana evakuacije sa sertifikatima
  • ugradnja, popravka i izmeštanje interfona
  • nabavka i ugradnja protivpožarnih aparata i opreme
 3. FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA
  • Vršimo fizičko obezbedjenje zgrada,poslovnih i ugostiteljskih objekata, nudimo usluge portirske službe
 4. TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZGRADE – LIFTOVI, HID.PUMPE, INFORMATIKA, DEŽURNA SLUŽBA 24 haus majstor
 5. OSNIVANJE I PROFESIONALNO VOĐENJE STAMBENIH ZAJEDNICA – pomoć oko vođenja

Program održavanja

ODRŽAVANJE LIFTOVA2019-05-22T14:02:24+00:00

Redovno održavanje liftova (servisiranje) vrši se jednom mesečno i obuhvata:

 • Sve popravke na liftu u kojima nije potrebno menjati neki od delova (ako treba zameniti deo, to se dodatno naplaćuje preko stavke 11).
 • Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, a naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna.
 • Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv-tegom
 • Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača
 • Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
 • Čišćenje i podmazivanje delova lifta
 • Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž vozbog okna u oba smera i pri stajanju
 • Zamenu signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici
 • Zamena prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici
 • Zamena razbijenog stakla na vratima kabine
ODRŽAVANJE HIDROUREĐAJA2019-05-22T14:27:52+00:00

Redovno održavanje hidrouređaja tipa hidrofor, hidrocel ili drugo pumpno postrojenje za povišenje pritiska vode, vrši se jedanput mesečno, a obuhvata:

 • Konstatacija kvara na hidrouređaju i otklanjanje ukoliko ne treba zamena nekog dela (ako treba zameniti deo, to se dodatno naplaćuje preko stavke 11)
 • Provera pravilnosti rada sa podešavanjem delova hidrouređaja (manometar, ventil sigurnosti, pritisna sklopka, ventil za pražnjenje)
 • Provera pravilnosti rada motora i pumpe sa podešavanjem bimetala i vremenskih relea i popravkom ili zamenom nagorelih ili oštećenih veza
 • Preglede i  provere signalizacije hidrouređaja
 • Popravka odbojnih ventila (zamena gumica)
 • Čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije
 • Duvanje vazduha u hidro posude ili kazane
 • Provera pravilnosti rada hidrouređaja u ciklusu od uključenja do isključenja
 • Promena ciklusa rada pumpi sa popravkom tipa podešavanja i dotezanja veza i prebacivanjem automatike sa radnog na rezervno postrojenje
 • Prepakivanje i popravka svih ventila na hidrouređajima
 • Šelnovanje oštećenih vodova u hidropostrojenju
 • Farbanje hidroforskih kazana zaštitnom bojom
 • Konstatovanje kvara
ODRŽAVANJE VODOVODA I KANALIZACIJE I GREJANJA2019-05-22T15:21:01+00:00

Redovno održavanje vodovoda i kanalizacije vrši se tromesečno i obuhvata:

 • Pregled i proveru vodovodnih i kanalizacionih cevi
 • Pregled i proveru raznih priključaka i ventila
 • Provera instalacija centralnog grejanja
 • Zatvaranje vode u zgradi u slučaju otklanjanja havarije
 • Šelnovanje oštećenih vodovodnih cevi
 • Prepakivanje hidrantskih ventila i svih vrsta propusta ventila kod točećih mesta u stanu i na zajedničkim vertikalama i horizontalama u zgradi (izuzev „EK“ ventila)
 • Odgušenje vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije u zgradi sajlama-besplatno
 • Odgušivanje odvoda u stanu od WC šolje, kade, umivaonika, sudopere i podnog slivnika sajlama-besplatno
 • Blindiranje procurelih radijatora na radijator vezama
 • Odzračivanje sistema grejanja na odzrakama u zgradi i radijatora u stanu na odzračnim slavinama
 • Promena gumica na vodokotliću – besplatno
 • Promena gumica na slavinama – besplatno
 • Nabavka i zamena plovka vodokotlića – besplatno (standardni vodokotlić)
 • Konstatovanje kvara, kako u zgradi tako i u stanovima.
ODRŽAVANJE ELEKTRO-INSTALACIJA2019-05-22T15:24:47+00:00

Redovno održavanje elektro-instalacija vrši se povremeno u zavisnosti od stanja objekata i vrste instalacija koje se u njemu nalaze:

 • Pregled glavnog razvodnog ormara i dotezanje klema u njemu.
 • Pregled i kontrola klasičnih elektro-instalacija
 • Pregled agregata za nužno i panično svetlo
 • Provera ispravnosti ventilacionih uređaja za prinudnu ventilaciju
 • Provera ispravnosti i održavanje interfona, kablovskih i antenskih uređaja i sl.
 • Podešavanje stepenišnog automata i vremenskog prekidača za dežurno svetlo.
 • Promena prekidača i utikača u stanovima – besplatno
 • Promena sijaličinih grla u stanovima – besplatno
 • Promena patrona topljivog osigurača – besplatno
 • Promena sijalica i tastera u ulazu jednom mesečno, a po potrebi i češće – besplatno
DEŽURNA SLUŽBA2019-05-22T15:25:59+00:00
 • Oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano većim kvarom
 • Promena patrona topljivog osigurača u slučaju nestanka struje.
 • Šelnovanje instalacije vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne, odnosno zalivanje kanalizacione cevi
 • Odgušenje kanalizacione cevi od ulivnog mesta sanitarnog uređaja do šahta
 • Zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacije centralnog grejanja, ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarija ne može privremeno sanirati
 • Odzračivanje instalacije centralnog grejanja
 • Demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem cevne mreže
 • Intervencija u slučaju požara ili poplave za isključenje instalacije i postrojenja

Pored redovnog održavanja objekta može ponuditi stanarima i niz drugih usluga:

 • Mašinsko odgušenje kanalizacije
 • Mašinsko pranje podova
 • Keramičarske radove
 • Molersko-farbarske radove (krečenje stanova)
 • Mašinsko pranje stambenih i poslovnih objekata.
 • Renoviranje kupatila.
 • Popravka parketa (hoblovanje i lakiranje).
 • Prepravke električnih instalacija u stanovima.
 • Bravarske radove.
 • Prepravke grejne instalacije.
 • Ugradnju i servis klima uređaja.
 • Održavanje higijene u stambenim i poslovnim objektima.
 • Ugradnja video nadzora.

Pored navedenih poslova tekućeg (redovnog) održavanja postoje i poslovi investicionog održavanja po posebnom radnom nalogu, koji iziskuju trošak materijala, opreme i rada, i oni se naplaćuju preko stavke 11. Promenjivi troškovi održavanja u objedinjenoj naplati JP „Informatika“ ili na drugi način koji se utvrđuje na osnovu ponude.